رونمایی از سامانه‌های هوشمند پرداخت الکترونیکی در کنتورهای آب و برق توسط بانک انصار-مطالب برگزیده

رونمایی از سامانه‌های هوشمند پرداخت الکترونیکی در کنتورهای آب و برق توسط بانک انصار

یکی از تهدیدهای جدیدی در سطح ملی کشور، موضوع هزینه انرژی و مکانیزم‌های مدیریت مصرف آن است، در این راستا فرهنگ مصرف در جامعه ایران نیاز به تغییر جدی دارد. (در این راستا) از همین منظر بانک انصار تمام تلاش خود را برای ایجاد بستر مناسب مدیریت هزینه‌های انرژی بکار برده است. هزینه‌های مترتب بر انرژی‌ها (مانند آب، برق، سوخت و

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما