کارزار آگاهی‌رسانی ارزش‌های خوراکی سبزه در برابر تحریم آن-مطالب برگزیده

کارزار آگاهی‌رسانی ارزش‌های خوراکی سبزه در برابر تحریم آن

نوروز نمایش از چهارشنبه, 23 اسفند 1396 14:28 فرامرز بیگدلو از سبزه چه کم شود که سبزهدر دیده خیره خار باشدآن بادِ بهار، جان باغستبر شوره اگر غبار باشد(مولوی بلخی) چند سالی است که در میان برخی از کنشگران شبکه‌های اجتماعی مجازی کنش نه چندان بخردانه‌ای به نام کارزار یا پویش تحریم سبزه به راه افتاده است ک

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما