نوروز در لباس سرخ حاجی فیروز-مطالب برگزیده

نوروز در لباس سرخ حاجی فیروز

این روزها می توان جای پای نوروز را حتی در خیابان های شلوغ و از میان هیاهوی مردمی که به استقبال بهار می روند، دید. علاوه بر هوایی که اندک اندک بهاری می شود و خانه هایی که تکانده می شوند، پر شدن کوچه و خیابان از صدای ساز و گسترده شدن بساط ماهی قرمز و سبزه عید، حال و هوای نوروز را دو چندان می کند. اما شاید هیچ چیز به اندا

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما