نوروز در افغانستان-مطالب برگزیده

نوروز در افغانستان

آریانا که زمانی برای نامیدن سرزمین های شرق ایران و افغانستان به کار می رفته، تاریخی بسیار کهن دارد. آنقدر کهن که برای قرن ها در مسیر جاده ابریشم و مرکز تاخت و تاز حکومت های گوناگون بوده است. افغانستان امروز کشوری با اشتراکات فرهنگی بسیار با ایران است و آنگونه که از شواهد تاریخی بر می آید، بیش از ۵۰ هزار سال پیش از میل

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما