راهنمای جامع ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود چه شرکتی است؟ در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، هفت نوع شرکت به رسمت شناخته شده است و افراد می توانند با توجه به اهداف تشکیل شرکت ، اندازه و راه و روش تقسیم سود و به تناسب مسئولیت های تعیین شده ، یکی از این هفت نوع شرکت را تشکیل داده و به ثبت برسانند. شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی گفته می شود

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما