راهنمای جامع ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی چه شرکتی است؟ شرکت سهامی یعنی اینکه کل سرمایه شرکت به صورت سهام تقسیم میشود و هرکس به اندازه ای که صاحب سهام است، در شرکت مسئولیت دارد، شرکت های سهامی قابل نقل و انتقال هستند و از اموال منقول شخص محسوب می شوند.دو نوع مالکیت سهام وجود دارد که عبارت است از : سهام بانام و سهام بی نام ..این را به یاد داشته باشید

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما