موفقیت سامسونگ برای ساخت پنل اولد غیرقابل شکستن

این گوشی های جدید با پنل های یاد شده در صورت سقوط از ارتفاع ۱.۲ متری هیچ گونه شکسنگی در صفحه نمایش آ

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما