قیمت انواع یخچال در بندر گچین

modelcolorpricedetalisBARSI J327نقره ای7,350,000 2017  34فوت -آبریز- یخساز- اتصال به آب شهری- سه درب -دور این دور- کرهخرید+بررسی J327سفید7,550,000 2018  34فوت -آبریز- یخساز- اتصال به آب شهری- سه درب -دور این دور- کرهخرید+بررسی J337سفید7,250,000 2017  34فوت -آبریز- یخساز- اتصال به آب شهری- سه درب -دور این دور- کرهخرید+

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما