تا چه میزان می توان کودکان را در دعوای میان والدین درگیر کرد؟

کودکان به طور ناخودآگاه از رفتارهای والدین الگوبرداری می کنند و رفتارهای والدین در شکل گیری شخصیت آنان مؤثر است کودکانی که در محیط خانواده شاهد مشاجرات والدین هستند اغلب دچار اضطراب، ترس و تنش می شوند. ۱- حرمت ها را از بین نبرید: هنگام بحث و مشاجره الفاظ ناپسند به کار نبرید و در حضور کودک ضعف های یکدیگر را بیان نکنید

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما