خلاقیت، کاربری، طراحی دکوراسیون و ایده های خاص تا به کجا؟

دکوراسیون و ایده های خاص تا به کجا؟ هدف از ایجاد این موضوع رسیدن به چند ارزش و چند معظل در جامعه معماران و دکوراتور های ایران است 1. کار ما در نهایت به چه مهمی میخواد برسد. 2. برای رسیدن به کانسپت چیست و چگونه در سبک زندگی به ما کمک می‌کند. ارزش های یک سازه و اثر چیست. ارزش های شما در زندگی چیست؟ چه چیزی حال شما را خوب

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما