مشکل درایور کارت openvox

سلام نمی دونم که سرویس dahdi درست نصب شده است یا نه یه اسکرین شات [LEFT][CODE] [root@192 ~]# lsdahdi ### Span 1: OPVXA24XX/24 "OpenVox A1610 Board 25" (MASTER) 1 FXO FXSKS (In use) (EC: OSLEC - ACTIVE) 2 FXO FXSKS (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما