مظاهری از زوایای پیدا و پنهان چاپ پول در دولت‌های پس از انقلاب می‌گوید

طهماسب مظاهری؛ رئیس سابق بانک مرکزی / متأسفانه دولت در کشور ما عادت کرده از منابع بانک‌ها و بانک مرک

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما