گزارش روایت گونه‌ای از داستان‌های شاهنامه حکیم فردوسی - داستان سیاوش

 چاپ  پست الکترونیک شاهنامه نمایش از شنبه, 02 دی 1396 15:53 یکی از راه‌هایی که می‌توان توجه به شاهنامه را بیشتر کرد، «فشرده کردن و خوانش درست و مطلوب آن است». گفتار و خوانش پیش رو، تلاشی است در این راه. امید، که پلی باشد برای «آشتی» جوانان امروز، با گنجینه‌های کهن نیاکان و ادب دیرپای ایرانیان. اکبر پدرام   سخنی چند ا

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما