پرسشنامه نیاز به خاتمه (دی بیكر و كراوسون، 2008)پرسشنامه نیاز به خاتمه (دی بیكر و كراوسون، 2008)
دانلود پرسشنامه استاندارد نیاز به خاتمه تالیف دی بیكر و كراوسون (2008)، در قالب فایل word، شامل 25 گویه و 2 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. این مقیاس مشتمل بر 25 گویه بوده و دو بعد ترجیح ساختار و ترجیح قطعیت را ...جاست استار

پرسشنامه نیاز به خاتمه (دی بیكر و كراوسون، 2008)


برترین اخبار

خرید بک لینک