پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392)پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392)
دانلود پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی تالیف سواری و عرب زاده (1392)، در قالب فایل word، شامل 30 گویه و 6 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. ساخت و تنظیم این پرسش نامه از طریق مطالعه ماده­ های برخی از پرسشنامه­ های ...جاست استار

پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392)


برترین اخبار

خرید بک لینک