پرسشنامه توانمندسازی در دیابت (اندرسون و همکاران، 2003)پرسشنامه توانمندسازی در دیابت (اندرسون و همکاران، 2003)
دانلود پرسشنامه توانمندسازی در دیابت تالیف اندرسون و همکاران (2003)، در قالب فایل word، شامل 8 گویه و 2 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. مقیاس توانمندسازی در دیابت-فرم کوتاه (اندرسون، فیتزجرالد، گراپن و ...جاست استار

پرسشنامه توانمندسازی در دیابت (اندرسون و همکاران، 2003)


برترین اخبار

خرید بک لینک