پرسشنامه اضطراب ریاضی (بالوگلو و زل هارت، 2007)پرسشنامه اضطراب ریاضی (بالوگلو و زل هارت، 2007)
دانلود پرسشنامه استاندارد اضطراب ریاضی تالیف بالوگلو و زل هارت (2007)، در قالب فایل word، شامل 20 گویه و 3 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. مقیاس درجه بندی اضطراب ریاضی توسط ریچاردسون و ساین در سال 1972 ...جاست استار

پرسشنامه اضطراب ریاضی (بالوگلو و زل هارت، 2007)


برترین اخبار

  • آشنایی با مفهوم Semantic در HTML

    تا این قسمت از آموزش های مقدماتی HTML، آموختیم که این زبان در واقع یک زبان قراردادی (Markup یا نشانه گذاری) با اصول و شیوه مشخص و قانونمند برای...

خرید بک لینک