افت شديد حدادي در ليگ الماسخلاصه اي از مطلب :آخرين رده بندي ليگ الماس 2015 در حالي اعلام شد که دارنده مدال نقره المپيک المپيک لندن، از آن جا ماند.ادامه اين مطلب : افت شديد حدادي در ليگ الماس1,230 results

غيبت احسان حدادي در پاريس
www.khorasannews.com/PrintNews.aspx?type=5&year=1394&month=4&day=...
... حدادي در ... در پرتاب‌هايش دچار افت شده. او حتي به خاطر رکورد پاييني که در ليگ الماس در ...
ورزش ايران 1
www.khorasannews.com/Page.aspx?pageid=46&type=5&year=1394&month=3&...
هرچند اين موضوع اعتراض شدي

ادامه این مطلب