محاسبات هندسی در ArcMAP

در هنگام کار کردن در پروژه های GIS یا تحقیقات دانشگاهی و یا کارهای کلاسی و یا پایان نامه خود و یا اینکه در زندگی خود سوالاتی از این قبیل برای شما پیش آمده است:

فاصله شهر تهران تا اصفهان چند کیلومتر است؟
طول خیابان انقلاب چند متر است
عرض کوچه ما چند متر است؟
مسیر پیاده روی در پارک محله چند متر است؟
مساحت ورزشگاه ازادی چند متر مربع است؟
محیط دانشگاه ما چند متر است؟
مساحت باتلاق گاوخونی چند کیلومتر مربع است؟
وسعت فضای سبز پارکهای منطقه ۳ مشهد چند کیلومتر مربع است؟
طول رودخانه کارون چند کیلومتر است؟

و سوالاتی از این قبیل
در فیلم جلسه دوم (فیلم های کوتاه مدت) مشاهده کردید که چطور Shapefile بسازید و عوارض مدنظر خود را ترسیم کنید.
در این جلسه قصد داریم نحوه محاسبه ویژگیهای هندسی عوارض را به شما آموزش دهیم (محاسبات ژئومتریک)
در این راستا می توان از دو روش استفاده نمود

استفاده از ابزار Measure
ساخت فیلد عددی در جدول اطلاعاتی و محاسبه ویژگی های هندسی عوارض وکتوری

در این فیلم ۴ دقیقه ای هر دو روش برای شما توضیح داده شده است. (ویدیو فاقد صدای مدرس است)