برچسب گذاري نقشه ها

نقشه هايي که با فرمت Shapefile ساخته مي شوند فقط ظاهر گرافيکي دارند و با نگاه کردن به آن چيزي مشخص نمي شود و نميتوان آنرا تحليل کرد. به منظور تحليل چنين نقشه هايي مي بايست اين نقشه ها را گويا کرد تا هر شخصي که اين نقشه را مي بيند بتواند آن را تحليل کند. گويا سازي نقشه ها به دو طريق انجام مي شود.
برچسب گذاري نقشه
برچسب گذاري نقشه به اين صورت است که مي توان با اين امکان نام يا هر خصوصيت مورد نظر را به عنوان برچسب بر روي نقشه نمايش داد.
نمادسازي
نمادسازي به اين صورت است که با تغيير نماد و يا رنگ هر عارضه مي توان نسبت به گويا کردن نقشه اقدام کرد.
براي برچسب گذاري هر نقشه نياز است که از قبل خصوصيتي که مي خواهيد به عنوان برچسب به نقشه اضافه کنيد بايد در جدول اطلاعات توصيفي موجود باشد.
در TOC بر روي نام Street دوبار کليک کنيد تا پنجره Layer properties باز شود.
در پنجره Layer Properties سربرگ Labels را انتخاب کنيد.
از کادر Label Field خصوصيتي که مي خواهيد به عنوان برچسب بر روي نقشه قرار بگيرد را انتخاب کنيد (در اين تمرين Name را انتخاب کنيد).
در قسمت Text Symbol بايد فونت و اندازه متن برچسبها را مشخص کنيد.
براي تعيين محل قرارگيري برچسب نسبت به عارضه بر روي دکمه Placement Properties کليک کنيد.
در پنجره Placement Properties سربرگ Placement را انتخاب کنيد.
در کادر Orientation گزينه Curve را انتخاب کنيد تا هر جايي که خطها حالت خميدگي پيدا کردند برچسب نيز به حالت خميده نمايش داده شود.
از کادر Position نيز گزينه Below را انتخاب کنيد تا برچسب هر خيابان زير آن قرار گيرد.
در کادر Location along the line: گزينه At Best را انتخاب کنيد.
از قسمت Duplicate Labels گزينه Remove duplicate labels را انتخاب کنيد تا در صورتي که براي هر عارضه دو برچسب وجود دارد يکي را حذف کند.
بر روي دکمه Ok کليک کنيد.
نهايتاً بر روي دکمه Ok کليک کنيد تا تنظيمات تعيين شود.
براي نمايش دادن برچسب ها در TOC بر روي نام لايه Street کليک راست کنيد و گزينه Lable Features را انتخاب کنيد.
مشاهده مي کنيد که در نقشه نام هر خيابان به صورت برچسب بر روي آن قرار گرفته است.
برای مشاهده فیلم آموزشی کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید.
چطور به صورت حرفه ای برچسب بزنیم؟