مشکل در اضافه کردن کتابخانه

با سلام
من می خوام این کتابخانه  https://github.com/siyamed/android-shape-imageview و یا این https://github.com/hdodenhof/CircleImageView که جفتشون برای گرد کردن عکس هست
رو به پروژه استفاده کنم و در image view استفاده کنم ولی بلدنیستم میشه راهنماییم کنید؟