دستگاه بسته بندی بلبرینگ

دستگاه بسته بندی قطعات ساخته شده توسط صنیع ماشین سازی مسائلی قابلیت بسته بندی انواع قطعات از جمله کلید و پریز، کلید کولر، بلبرینگ، شناور کولر وسایر قط